Generalforsamling i Fyns Familielandbrug 2023

Generalforsamling i Fyns Familielandbrug 2023

Sæt kryds i kalenderen allerede nu for d. 30. marts 2023 afholder Fyns Familielandbrug generalforsamling. 

Aftenens arrangement indledes med fællesspisning, hvor foreningen er vært. Herefter vil den officielle generalforsamlingen starte kl. 19.30. Alle er inviteret og du kan se frem til en aften med spændende og relevante indlæg bl.a. fra Trine Rex Christensen, Landbrug & fødevarer og Fyns Familielandbrugs formand Merete Hjorth Pedersen.

 

Dagsorden for generalforsamling 2023:

 1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere.
 2. Grøn Skattereform v/Trine Rex Christensen, Landbrug & Fødevarer
 3. Formandens beretning v/ Merete Hjorth Pedersen.
 4. Gennemgang af regnskab, Fyns Familielandbrug v/ sekretær Nikolaj Jørgensen.
 5. Gennemgang af regnskab, Landbrugsrådgivning Syd v/ direktør Børge Sørensen.
 6. Indkomne forslag.
 7. Vedtægtsændringer
 8. Valg af næstformand – på valg er: Allan Mortensen.
 9. Valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer – på valg er: Ib W. Jensen og Arne Vad.
 10. Valg af suppleant – på valg er: Der er ingen nuværende suppleant – det skal der findes.
 11. Valg til Fyns Familieudvalg – på valg er: Inger Lauritzen, Birthe Fredskild Kruse og Elin Andersen
 12. Valg af revision – på valg er: DSH Revision ApS.
 13. Eventuelt

Tidspunkt: torsdag den 30. marts 2023 kl. 18.30

Sted: Rugårdsvej 197, 5210 Odense NV.

Tilmelding: Tilmelding hertil senest d. 23. marts til kontoret på tlf. 7374 2020 eller til sekretær Nikolaj   Jørgensen på mail: nuj@lrs.dk.    

Alle mødte medlemmer har stemmeret. Tag gerne din nabo med!