AFLYST: TRANSPORT AF FARLIG GODS kursus i Odense

AFLYST: TRANSPORT AF FARLIG GODS kursus i Odense

ADR - TRANSPORT AF FARLIG GODS kursus i Odense

den 15. december 2022 kl. 12.30 - 16.00 – Rugårdsvej 197, 6210 Odense NV

Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- og gasflasker, bekæmpelsesmidler, svovlsyre eller andre UN faremærkede produkter ad offentlige vej og med registreringspligtigt køretøj, så kræves det i mange tilfælde at du har et kursusbevis.

Bliver du stoppet af politiet og har du ikke et gyldigt kursusbevis, kan det resultere i store bøder til både den ansatte og virksomheden.

Kurset henvender sig til landmænd, maskinstationer, entreprenører og kloakmestre, skoventreprenører og gartnervirksomheder. Der kræves ingen forhåndsviden om farligt gods og der er ingen eksamen. Efter kurset udstedes der kursusbevis, som er gyldigt i 5 år.

Kursets formål og indhold
- giver indsigt i de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods

- Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods

- Sikker håndtering og optræden i nødsituation

– Eftersyn af ADR ildslukkere

- Krav om afmærkning og dokumentation

- Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.

Underviser er Sikkerhedsrådgiver Vagn Theilgaard, DM&E Arbejdsmiljø

Tilmeldingsfrist:

  1. december 2022 på tlf. 7374 2020 eller til Rikke på mail rky@lrs.dk

Ved tilmelding husk at oplyse Fulde navn, fødselsdato (dd. Mnd. År) samt Nationalitet, så personligt bevis kan udstedes

 

Pris: 750,- kr. ekskl. moms pr. deltager.