Transport af farlig gods, Svendborg

Transport af farlig gods, Svendborg

Transport af farlig gods, Svendborg.

Håndterer og transporterer du farligt gods (herunder dieselolie, gasflasker, svovlsyre eller andre UN faremærkede produkter) ad offentlige vej og med registreringspligtigt køretøj, så kræves det i mange tilfælde at du har et ADR kap. 1.3 kursus bevis for at du må løse opgaven. Har man ikke et kursus bevis, kan det resultere i store bøder til både den ansatte og virksomheden.

Kursets formål og indhold:
- At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) ad offentlig vej med registreringspligtigt køretøj, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods (F.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på arbejds-/ladbil)

- Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods

- Sikker håndtering og optræden i nødsituation

- Krav om afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler)

- Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.

Der kræves ikke viden om farligt gods.
Kurset henvender sig til ejere og medarbejdere mfl., der arbejder med det/de pågældende arbejdsområder i virksomheden. (Medarbejdere der modtager, afgiver ordrer, håndterer, transporterer, pakker og forsender farligt gods).

Underviser: Sikkerhedsrådgiver Vagn Theilgaard, DM&E Arbejdsmiljø

Tilmeldingsfrist: 18. maj på tlf. 7374 2020 eller til Rikke Kyhn på mail rky@lrs.dk Ved tilmelding husk at oplyse fødselsdato og år, så personligt kursus bevis kan udstedes

Pris: 650,- kr. ekskl. moms pr. deltager.

Sted: Landbrugsrådgivning Syd, Industrivænget 7, 5700 Svendborg.