Du skal selv tilmelde dig MAB for at købe sprøjtemidler fra 1.7.2020

Du skal aktivt tilmelde dig MAB inden 1.7. Få evt. hjælp hos din planteavlsrådgiver hos Landbrugsrådgivning Syd
Du skal selv tilmelde dig MAB for at købe sprøjtemidler fra 1.7.2020

Nye krav til MAB-autorisation vedr. sprøjtemidler fra 1.7.2020

Fra 1. juli 2020 kan salg af sprøjtemidler til professionelle brugere kun ske til personer, der er registreret i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem for køb, salg og brug af Bekæmpelsesmidler).

Uanset om du sprøjter på marken, golfbanen, kommunalt fortov, i skoven mv., så gælder kravet til uddannelse og autorisation for professionelle brugere.

Du skal således være autoriseret i MAB for at du må købe, sælge og anvende professionelle sprøjtemidler.

Er det medarbejderen der er autoriseret, kan personen angive i MAB, hvilken virksomhed man er ansat i, ved at oplyse virksomhedens CVR-nr.

Er det ejeren selv der er autoriseret, skal ejeren selv tilknytte sin autorisation til virksomhedens CVR nr.

Uanset hvem af dem, der er knyttet til virksomhedens CVR nr., så kan virksomheden herefter købe sprøjtemidler til professionelt brug.

Forhandleren vil da nemt kunne tjekke, at der til virksomhedens CVR nr. er knyttet en autoriseret medarbejder, og at salget af sprøjtemidler dermed er lovligt.

En elev, der som led i sin uddannelse udfører bekæmpelse under en arbejdsgivers instruktion, er undtaget fra kravet om autorisation, så længe instruktøren har en autorisation.

Klik her for at finde mere information om kravene, og få din autorisation, hvis du endnu ikke har oprettet dig i MAB-systemet.

Registrer dig i MAB inden 1.7.2020

De sprøjteførere, der endnu ikke er registreret i MAB, bør gøre det inden 1. juli.

Du skal selv aktivt tilmelde dig MAB - det sker ikke automatisk.

Tag evt. fat i din planteavlsrådgiver hos Landbrugsrådgivning Syd - vi hjælper gerne med at få dig tilmeldt.

COVID-19 dispensationer

Miljøstyrelsen har forlænget gyldigheden af de sprøjtecertifikater og hånd- og rygsprøjtecertifikater, der skulle have været forlænget via opfølgningskurser i foråret 2020.

Alle. der har et sprøjtecertifikat/opfølgningskursus eller hånd- og rygsprøjtecertifikat, som udløb 1. september 2019 eller senere, får det forlænget til 31. dec. 2020. 

De sprøjteførere, der allerede er autoriseret i MAB, vil modtage et brev i deres e-boks om forlængelsen af autorisationen. 

Sprøjtekurser hos Landbrugsrådgivning Syd

Datoer for nye opdateringskurser følger snarest. Vi forventer at afholde kurser i oktober og november 2020. Der fastsættes kursus på alle seks LRS kontorer.

Følg med her på hjemmesiden eller på vores Facebook side