Frister og typer af efterafgrøder i 2020

Efterafgrødesalget er i gang, og du bør overveje artsvalg og etableringsmetode.
Frister og typer af efterafgrøder i 2020

Overvej artsvalg og etableringsmetode for efterafgrøder

Først og fremmest skal du sikre dig, at du opfylder efterafgrødekravene på din bedrift. Det er derfor vigtigt, at din markplan følges, og at de målrettede efterafgrøder etableres der, hvor de er planlagt.

Derudover skal du være opmærksom på, hvordan MFO-kravet skal opfyldes. Hvis MFO-kravet skal opfyldes med MFO-efterafgrødeblandinger, skal der etableres efterafgrødeblandinger med mindst to godkendte arter.

Sidst men ikke mindst skal dækningskravet kunne opfyldes, og her er artsvalg og udsædsmængder relevant at overveje.

Olieræddike og honningurt er et godt valg til opfyldelse af MFO-kravet.

Korn er ikke billigere i udsæd, og eftervirkningen af korn er typisk mindre. Erfaringer og forsøg tyder ligeledes på, at det er svært at opnå de krævede dækningsgrader med korn som efterafgrøde.

Derudover viser resultater, at rug som efterafgrøde kan hæmme udbyttet i efterfølgende vårbyg, hvorfor der i tabellen ses en negativ udbytteeffekt af rug og blandinger med rug.

Klik her for at få et overblik over frister og typer af efterafgrøder i 2020.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at tage fat i din planteavlskonsulent hos Landbrugsrådgivning Syd.