Generalforsamling i Fyns Familielandbrug - vi skal hjælpe hinanden.

Generalforsamling i Fyns Familielandbrug - vi skal hjælpe hinanden.

D. 16. marts var der generalforsamling i Fyns Familielandbrug med over 50 deltager. Her fik alle medlemmerne et fint egetræ med hjem, så de kan være med til at støtte den grønne omstilling.

Stemningen var positiv og debatten var god efter beretningen fra formand Merete Hjort Pedersen blev læst op af bestyrelsesmedlem, Ib Jensen, pga. en Corona ramt formand. Sammen med formandsberetningen fra formaden for Fyns Familielandbrugs Familieudvalg, Lilly Jørgensen blev der debatteret om bl.a. udvikling af landdistrikterne og at der blev mindet om, at vi skal lære at tænke på en anden måde, når det kommer til produktion af fødevarer. Der er mange munde der skal mættes. Lilly afgik fra formandsposten efter 20 års hårdt arbejde i Fyns Familielandbrug Familieudvalg.

Der var også fokus på økologerne i forhold til hvordan man udregner i forhold til at minimere udslippet mht. klimaet. Det skal der mere styr på og der var flere der var enige om dette, både for og imod økologien. At økologerne har det godt med ca. 30% fra det konventionelle landbrug har også sine ulemper, fortalte et medlem. Der er lang vej endnu før vi kan se den grønne omstilling træde igennem.

Beretningen omfattede også klimadagsordenen og hvordan det ændrer sig i forhold til hvordan vi skal forholde os som mennesker. Klimadagsordenen har ligget underdrejet siden aftalen i 2015, men har vi de rigtige løsninger? Stillede formanden spørgsmål ved. Vi skal klare det sammen og ikke alene.

Vi elsker vores dyr og vi ser gerne at de kommer ud på markerne, hvor de kan græsse og hjælpe til bl.a. biodiversiteten og hjælpe til naturpleje i det hele taget. Helst hele året rundt. Et medlem forsikrede at det er påvist at på vedvarende græsarealer at køerne kan optage mere CO2 og ikke kun det de udlader selv. Netop afgræsning var et debatpunkt, hvor også bindestalde som Familielandbruget har slået et slag for har haft en stor betydning for mange landbedrifter.

Andre punkter som landbrugets produktpriser, vandplaner, BNBO, Landbruget og CO2 udledning, pesticider planen og CAP-reformens finurlige og ofte svære politiske regler som Fyns Familielandbrug i nærmeste fremtid vil samle medlemmerne til interne arrangementer for at forenkle reglerne og hvad det har af betydning for den enkelte landmands bedrift.

Formand Merete Hjort Pedersen blev genvalgt som formand og genvalg i bestyrelsen for både Egon Andresen og Peder Dreyer.

Der var stor ros fra de andre Familielandbrug foreninger, der var repræsenteret til generalforsamlingen sammen med Landboungdom, Frederik Petersen fra Landboungdomshovedbestyrelse og Formand for Fyns Landboungdomsforening, Anders Lindenskov.

Der var stor opfordring til medlemmerne for at videregive det glædelige budskab af årsregnskabet for Landbrugsrådgivning Syd, hvor de fire ejerforeninger, herunder Fyns Familielandbrug der har valgt at give medlemmerne en gratis rådgivningstime til alle medlemmerne.