LRS inviterer til infomøde om BNBO

LRS inviterer til infomøde om BNBO

Har du jord i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)? Hvad skal der ske med vandværksboringer på din ejendom – eller hos din nabo?

I samarbejde med KHL og SLF inviterer Landbrugsrådgivning Syd til fagligt informationsmøde om erstatninger i BNBO. Mødet afholdes torsdag den 1. oktober kl. 19.00 - 21.30 hos KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.

Tilmelding til mødet kan ske her.

BNBO kort fortalt

I januar 2019 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om, at risikoen for udvaskning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal reduceres. Aftalen gælder erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Aftalen indbefatter at kommunerne skal sørge for, at alle lodsejere og boringsejere indgår frivillige aftaler om beskyttelsen senest i 2021. Hvis frivillige aftaler ikke indgås, skal kommunerne i 2022 tage initiativ til aftalernes indgåelse - herunder med ”tvang”.