Målrettet kvælstofregulering: krav om obligatoriske efterafgrøder.

Målrettet kvælstofregulering: krav om obligatoriske efterafgrøder.

Målrettet kvælstofregulering – krav om obligatoriske efterafgrøder.

Årets ansøgningsrunde for kvælstofregulering stod på ca. 22.250 ha fordelt på 37 kystvandoplande. Der er besluttet fra ministerens side, at indsatsen skal levere et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder. Se kort over hvilke kystvandoplande det omfatter.

Nogle landmænd har ikke fået tilmeldt efterafgrøder i årets ansøgningsrunde som svare til ca. 6 % af det samlede indsatsbehov for 2022. Den målrettede kvælstofindsats skal sikre den nødvendige beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstofudvaskning. Det er derfor besluttet, at den resterende indsats skal hentes ved et krav om obligatoriske efterafgrøder i de kystvandoplande, hvor der er en restindsats.

Landbrugere, der har marker i de 37 kystvandoplande, hvor der kommer et krav, vil som udgangspunkt være omfattet af kravet. Du er dog undtaget, hvis du er økolog, eller hvis din bedrifts efterafgrødegrundareal er under 10 hektar.

Du kan kontakt din planteavlskonsulent, hvis du vil vide mere eller hvis du skal have obligatoriske efterafgrøder. Få lagt en plan om etablering af efterafgrøder eller som træk i gødningskvoten.

Foto: Landbrugsstyrelsen.