Naturpris til Familielandbrugets Næstformand

Henrik Bertelsen er landmand ved Vejen og en rendyrket ildsjæl, når det gælder natur og biodiversitet. I forbindelse med Naturmødet modtog han fuldt fortjent 15. Juni Fondens Ildsjælpris på 100.000 kr.
Naturpris til Familielandbrugets Næstformand

Prisoverrækkelsen skulle finde sted på Naturmødet i Hirtshals. Grundet corona er Naturmødet dog flyttet online. Overrækkelsen foregik derfor på prismodtagerens egen matrikel og blev offentliggjort på Naturmødet Online fredag eftermiddag af dagens vært Anders Lund Madsen.

Du kan se overrækkelsen på Naturmødets Facebook side. Find videoen fra 15. maj og spol hen til 3:10:00.

Særlig indsats for dansk natur

15. Juni Fondens Ildsjælprispå 100.000 kr. gives i år til Henrik Bertelsen for hans vidtfavnende og langvarige indsats for naturforbedring i det åbne land. Bestyrelsesformand Helene Kähler Hjenner udtaler:

”Med Henrik Bertelsen har 15. Juni Fonden fundet en prismodtager, der såvel på egen jord som i fora og forsamlinger handler på naturens vegne.

Driften på hans ejendom er bevidst rettet mod at øge naturværdien, og i organisationer og på konferencer er han en markant og ivrig talsmand for naturbevaring i landbrugslandet.

Henrik Bertelsen er en person, der peger på muligheder fremfor begrænsninger. Han har i sjælden grad søgt at bygge bro mellem landmænd og naturbeskyttere og herigennem åbnet for tiltag omkring naturbevaring i det åbne land, der ellers anses for at være problematiske eller konfliktfyldte.

15. Juni Fonden er derfor glade for, at vi i år kan tildele Ildsjælprisen til Henrik Bertelsen, Vejen. Med sin adfærd og optræden er han inspiration for mange, der ønsker at gøre en ekstra indsats for naturen. Dette vil Fonden gerne synliggøre og præmiere”.

Landbrug og natur ved Vejen Mose

I 25 år har Henrik Bertelsen drevet Stavnsbjerg ved Vejen. Her har han cirka 130 hektar jord i alt, heraf 25 hektar udyrkede arealer i Vejen Mose og 10 hektar skov. De resterende arealer dyrkes med 25 hektar korn og 5 hektar majs. Resten er ekstensivt drevne græsmarker, som afgræsses af knap 90 stude. 

Cirka halvdelen af arealerne er naturbeskyttet mose og Natura 2000-områder. På alle arealerne har Henrik Bertelsen gjort markante naturtiltag, for at forbedre biodiversiteten og skabe levesteder for flere arter. Blandt andet har han ynglende traner og slørugler. Også den flotte orkide Majgøgeurt har indfundet sig på arealer, der tidligere var kornmark. 

120 ha lavbundsprojekt på vej

Henrik Bertelsens største projekt er lavbundsprojektet i Vejen Mose. 

- Jordene i og omkring mosen er særligt kulstofholdige. Projektet går ud på at tage lavbundsjordene ud af drift og hæve vandstanden ved at stoppe dræning af området, fortæller prisvinderen. Dermed lagres kulstof i jorden, og mit areal vil kunne binde op med 2.000 tons CO2 årligt. 

Projektet udføres i samarbejde med Vejen Kommune og andre lodsejere i området. Det omfatter i alt godt 120 hektar, hvoraf Henrik Bertelsen bidrager med ca. 90 hektar. Da tilsagnet til projektet kom i april måned i år, var ildsjælen svært tilfreds: 

- Hurra. Endelig lykkedes det. Det bliver både klimaindsats og fantastisk natur. Det bliver så fedt, skrev Henrik Bertelsen på Facebook.

Bygger bro mellem interesseorganisationer

Lavbundsprojektet er et godt eksempel på nogle af de fordele, som vil kunne opnås med det forslag om multifunktionel jordfordeling, som Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet i fællesskab.

Henrik Bertelsen, der er næstformand i Familielandbruget og formand for Familielandbruget Sydvest, er dermed med til at vise forbindelsen mellem landbrug og naturtiltag.

Formidler med stor viden og humor

Lone Andersen, formand for Familielandbruget, er stolt af sin vestjyske kollega.

- Stort tillykke til Henrik for den flotte og velfortjente ildsjælpris. Henrik gør en kæmpe indsats for naturen, og for at formidle om naturens forunderlighed med stor viden og humor, udtaler Lone Andersen. Jeg er stolt af at have ham med på holdet i Familielandbruget og håber, at hans smittende viden og interesse for naturen kan være med til at brede sig som ringe i vandet, både blandt vores medlemmer og rigtig mange andre.

 Landmand Henrik Bertelsen, Vejen, har modtaget Ildsjælprisen for sin særlige indsats for dansk natur.
Landmand Henrik Bertelsen, Vejen, har modtaget Ildsjælprisen for sin særlige indsats for dansk natur.
Prisoverrækkelsen blev offentliggjort på Naturmødet Online fredag 15. maj af vært Anders Lund Madsen.
Prisoverrækkelsen blev offentliggjort på Naturmødet Online fredag 15. maj af vært Anders Lund Madsen.