Familielandbruget

Vi sætter familien i centrum

Pressemeddelelse

CO2-afgift med en afgiftsfri bundkvote

Vi finder ikke at der skal CO2-afgift på mindre besætninger generelt – uanset om det er heste, grise, fjerkræ eller kreaturer. Det er grundlæggende ikke de mindre besætninger som er årsagen til problemet. Det er grundlæggende ikke de mindre besætninger, som kan anvende den nye teknologi til at fjerne f.eks. CO2. Det er heller ikke de mindre virksomheder der hidtil har kunnet få tilskud fra miljøteknologiordninger.

Så Familielandbruget mener, at en afgiftsfri bundkvote er rimelig fordi...

Læs hele pressemeddelelsen

Alle nye aktive medlemmer får 50% rabat de første 2 år

Vi vil gerne have alle med, så vi også har liv på landet i fremtiden. Derfor tilbyder vi alle nye aktive medlemmer at få 50% rabat de første 2 år du er medlem af foreningen.

Fyns Familielandbrug

Fyns Familielandbrug er en familielandbrugsforening under Landbrug & Fødevarer, hvor vi arbejder aktivt for at bevare så mange bæredygtige landbrug som muligt - også i fremtiden. Vi mener, at landbruget ikke bare skal overleve - det skal leve!

Vi har adresse i Odense og Svendborg. Vi er der for dig, der bor på landet, om du har heltids-, deltids- eller fritidslandbrug. Vi kan tilbyde dig med­lemskaber som aktivt eller passivt medlem - vi har plads til alle.

I Fyns Familielandbrug har vi fokus på at støtte op om vores medlemmer. Vi søger at holde dig opdateret om politisk og fagligt relevante emner for dit landbrug. Vi holder arrangementer, hvor du vil få viden indenfor den politiske dagsorden som reformer og andre politiske tiltag. Vi holder arrangementer, hvor du kan få viden og inspiration fra vores faglige konsulenter og rådgivere igennem vores rådgivningsvirksomhed Landbrugsrådgivning Syd og vores samarbejdspartnere.

Vi mener, at hele familien skal være i centrum, når man bor på landet og derfor har vi noget for hele familien igennem året. Vi går ind for selvejet og bæredygtighed og støtter op om de både nyetablerede landmænd og også de landmænd, der har etable­ret sig og ønsker at udvikle bedriften. Landbruget skal leve også i fremtiden. Det vil vi gerne bidrage til.

Se vores brochure her – Brochure.

Se nogle af de fordele du har, når du er medlem af Fyns Familielandbrug her – Medlemsfordele.

Nedenfor kan du kontakte formand Merete Hjorth Pedersen eller næstformand Allan Mortensen for mere information.