Familielandbruget

Vi sætter familien i centrum

Vores mærkesager

Fyns Familielandbrug kæmper blandt andet for:

  • En fremtidssikret løsning på afvanding og markvanding i det åbne land
  • At kontrolafgifterne for de mindre gårdbutikker er sænket kraftigt, for bedre mulighed for at tjene penge på f.eks. salg af æg.
  • Pantebrevsmodellen, som vi fik med i Finansloven 2019. Den gør det nemmere for unge og
    nye landmænd at etablere sig.
  • Omkodningen fra landbrug til parcelhus. Det kunne have kostet ejerne med landbrug
    under 5 ha 40 - 50.000 kr. ekstra i ejendomsskat, hvis Familielandbruget ikke havde været opmærksomme.