Fyns Familielandbrug - her er også plads til dig

Fyns Familielandbrug - her er også plads til dig

Kontingent 2021 - Fyns Familielandbrug

Der er flere typer af medlemskaber i Fyns Familielandbrug:

Aktive medlemmer

Medlemmer med jord med hektarstøtte og/eller gødningsregnskab med husdyr og organisk kvælstof N. Det samlede kontingent udgør:

  • Grundgebyr kr. 2.250,- (dog kun kr. 1.950,- hvis man har under 10 ha)
  • Betaling pr. ha kr. 27,-
  • Betaling pr. 100 kg N kr. 21,-

Loftet på det samlede, årlige kontingent er kr. 8.500 pr. medlem.

NB: Nye aktive medlemmer får 50% rabat de første to år.

B-medlemmer

Medlemmer, der hverken har jord eller husdyr.

Kontingent kr. 1.400,- inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer

Medejere/driftsledere

Når der er et aktivt medlemskab fra ejer, og driftsleder vil være medlem. Eller ved et I/S med 2 ejere.

Kontingent kr. 1.550,- inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer

Andre erhverv

Andre erhverv end landbrug, som måtte ønske et medlemskab.

Kontingent kr. 1.550,- inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer

Medarbejdere - i eller uden for Landboungdom

Når der er et aktivt medlemskab fra ejer, og medarbejder gerne vil være medlem.

Medarbejder MED medlemskab v. Landboungdom

Kontingent kr. 300,-

Medarbejder UDEN medlemskab v. Landboungdom

Kontingent kr. 600,-

Alle beløb er excl. moms

Er du i tvivl om, hvilken gruppe du hører til? Så kontakt formanden. Se kontaktoplysninger nedenfor.