Familielandbruget

Vi sætter familien i centrum

Kontingent 2022

Som medlem af Fyns Familielandbrug har du mulighed for at vælge mellem flere typer af medlemskaber. Læs nedenfor eller få en samlet oversigt her - medlemskontingentoversigt.

Aktivt medlemskab:

Medlemmer med jord med hektarstøtte og/eller gødningsregnskab med husdyr og organisk kvælstof N. Det samlede kontingent udgør:

  • Grundgebyr kr. 2.300,-
  • Betaling pr. ha kr. 28,-
  • Betaling pr. 100 kg N kr. 22,-

Loftet på det samlede, årlige kontingent er kr. 8.500 pr. medlem.

NB: Nye aktive medlemmer får 50% rabat de første to år.

Interesse medlemskab / Støtte-medlemskab:

Medlemmer, der hverken har jord eller husdyr.

Kontingent kr. 1.300,- inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer.

 

Medejere/driftsledere:

Når der er et aktivt medlemskab fra ejer, og driftsleder vil være medlem. Eller ved et I/S med 2 ejere.

Kontingent kr. 1.550,- inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer.

 

Andre erhverv:

Andre erhverv end landbrug, som måtte ønske et medlemskab.

Kontingent kr. 1.550,- inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer.

 

Medarbejdere - i eller uden for Landboungdom:

Når der er et aktivt medlemskab fra ejer, og medarbejder gerne vil være medlem.

 

Medarbejder MED medlemskab v. Landboungdom:

Kontingent kr. 300,-

 

Medarbejder UDEN medlemskab v. Landboungdom:

Kontingent kr. 600,-

Alle beløb er ekskl. moms

 

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab du får mest ud af? Så kontakt formand Merete Hjorth Pedersen. Se kontakt oplysninger nedenfor.