Familielandbruget

Vi sætter familien i centrum

Kontingent 2024

Som medlem af Fyns Familielandbrug har du mulighed for at vælge mellem flere typer af medlemskaber. Læs nedenfor eller få en samlet oversigt her: Medlemskontingentoversigt.

Aktivt medlemskab:

Medlemmer med jord med hektarstøtte og/eller gødningsregnskab med husdyr og organisk kvælstof N. Det samlede kontingent udgør:

  • Grundgebyr kr. 2.592,-
  • Betaling pr. ha kr. 31,77,-
  • Betaling pr. 100 kg N kr. 25,27,-

Loftet på det samlede, årlige kontingent er kr. 12.756,- pr. medlem.

NB: Nye aktive medlemmer får 50% rabat de første to år.

Interesse medlemskab / Støtte-medlemskab:

Medlemmer, der hverken har jord eller husdyr.

Kontingent kr. 1.506,- inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer.

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab du får mest ud af? Så kontakt formand Merete Hjorth Pedersen. Se kontakt oplysninger nedenfor.