Fyns Familielandbrug - her er også plads til dig

Fyns Familielandbrug - her er også plads til dig

Aktuelle politiske mærkesager

Fyns Familielandbrug kæmper blandt andet for:

 • En fremtidssikret løsning på afvanding og markvanding i det åbne land
 • Regelforenkling og mindre bureaukrati. Derfor kæmper vi blandt andet for bruttoarealmodellen,
  der skal gøre tilskudsordninger mere fair for de små producenter
 • At kontrolafgifterne for de mindre gårdbutikker er sænket kraftigt, for bedre mulighed for at tjene penge på f.eks. salg af æg.
 • Pantebrevsmodellen, som vi fik med i Finansloven 2019. Den gør det nemmere for unge og
  nye landmænd at etablere sig.
 • Omkodningen fra landbrug til parcelhus. Det kunne have kostet ejerne med landbrug
  under 5 ha 40-50.000 kr. ekstra i ejendomsskat, hvis Familielandbruget ikke havde været opmærksomme.