Generalforsamling i Fyns Familielandbrug 2024

Generalforsamling i Fyns Familielandbrug 2024

Fyns Familielandbrug indbyder til Generalforsamling 2024

Der indledes med fællesspisning, hvor foreningen er vært. Generalforsamlingen starter herefter kl. 19.30.

Året gæstetaler er Erling Bonnesen, Folketingsmedlem, Venstre.

Dagsorden for Generalforsamling 2024:

1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere.
2. Formandens beretning v/ Merete Hjorth Pedersen.
3. Forhandling om beretning.
4. Gennemgang af regnskab, Fyns Familielandbrug v/ Foreningsekretær Jannik Iversen.
5. Gennemgang af regnskab, Landbrugsrådgivning Syd v/ Direktør Børge Sørensen.
6. Indkomne forslag.
7. Vedtægtsændringer
8. Valg af formand – på valg er:
    a. Merete Pedersen.
9. Valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
    a. Egon Andreasen.
    b. Henrik Drud.
10. Valg af suppleant – på valg er:
    a. Der er ingen nuværende suppleant – det skal der findes.
11. Valg af revision – på valg er:
    a. DSH Revision ApS.
12. Eventuelt.

Praktiske informationer:

Tidspunkt: torsdag den 14. marts 2024 kl. 18.30
Sted: Rugårdsvej 197, 5210 Odense NV.

Tilmelding: senest d. 8. marts 2024 til kontoret på tlf. 7374 2020 eller til foreningssekretær Jannik Iversen på mail: lrs@lrs.dk.


Alle mødte medlemmer har stemmeret. Tag gerne din nabo med!